Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2014

carmeloooove
tylko Ewa mogła być pewna, że Adam nie miał innej.
Reposted fromzuuo zuuo
carmeloooove
8305 1500 500
day 06 - movie that reminds you of somewhere
Reposted fromgoszka goszka viaufufufufuf ufufufufuf
carmeloooove
2397 bf16
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaufufufufuf ufufufufuf
carmeloooove
carmeloooove
1411 bd1d 500
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul
carmeloooove
7919 5973 500
Reposted fromAng3ll Ang3ll viatrue-love true-love
carmeloooove
9939 e76f
Reposted fromunco unco viatrue-love true-love
carmeloooove
7525 aefa
Reposted fromholdmy holdmy viabubbly bubbly
carmeloooove
6016 ece4 500
Reposted frommsitudinis msitudinis viaMaybeJustDumb MaybeJustDumb
(100+) Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viacappaque cappaque
carmeloooove
Znasz na bank kogoś z kim chwilę trwają zbyt krótko, że nawet całe życie to za mało.
— Eldo
Reposted fromlabellavita labellavita viacappaque cappaque
carmeloooove
Reposted fromcouples couples viauhuhu uhuhu
carmeloooove
6826 c800 500
Endless Love
Reposted fromuhuhu uhuhu

June 07 2014

carmeloooove
Chciałabym, aby mnie tu zatrzymał...
— konwalia.soup.io
Reposted fromkonwalia konwalia viacytaty cytaty
carmeloooove
8534 8b01
Reposted fromTimeRush TimeRush viacytaty cytaty
carmeloooove
9311 7639
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
carmeloooove
Wiem, szczęście na każdego czeka gdzieś. Czasem dłonią z nieba strącasz je. Czasem wiele trzeba żeby je mieć, przez jeden dzień. 
— IRA
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty
carmeloooove
2637 7db2 500
Miłosz
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viacytaty cytaty
carmeloooove
Najgorzej jest ulokować zaufanie w nieodpowiedniej osobie.
— życiowe, okolicznościowe.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl