Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2014

carmeloooove

Chciałbym cię czytać jak książkę

strona po stronie, alfabetem dla niewidomych

żeby pod palcami czuć każdą literę

przeczytam cię całą szeptem

po udach, piersiach, brzuchu zdanie po zdaniu 

z przecinkami pocałunków.

— Z przecinkami pocałunków.
Reposted fromniewychamowanee niewychamowanee viadreamerr dreamerr
carmeloooove

Say something


I'm giving up on you
— A Great Big World, Say Something
Reposted fromzoozia zoozia viadreamerr dreamerr
carmeloooove
Nienawiścią nie można zajechać daleko. Za daleko można.
— K. Przerwa-Tetmajer
Reposted fromdrobnostki drobnostki viadreamerr dreamerr
carmeloooove
2827 a00d
Reposted fromBrilliant Brilliant viadreamerr dreamerr
carmeloooove
0946 7ae4
Reposted fromdistraacted distraacted viadreamerr dreamerr
carmeloooove

Dosyć wcześnie, bo już w szkole, zorientowałem się, że nie nadaję się do niczego

— Tadeusz Różewicz "Kartoteka"
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viadreamerr dreamerr
carmeloooove
Miałem przyjaciela, ale umarł. Tak naprawdę człowiek został, ale przyjaciel umarł.
Reposted fromstopme stopme viadreamerr dreamerr
carmeloooove
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Marek Hłasko
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viadreamerr dreamerr

June 14 2014

carmeloooove
6148 7e05
Reposted fromumorusana umorusana viamayrose mayrose
carmeloooove
0166 3cbb
Reposted fromhornypigeon hornypigeon viaarizonadream arizonadream
carmeloooove
1436 b3cf
Reposted fromnictuniema nictuniema viaAzuline Azuline
carmeloooove
1531 2f46
Reposted fromModeleczka Modeleczka viagosiuuaam16 gosiuuaam16

June 08 2014

carmeloooove
Dziękuj Bogu, że nie spełnia wszystkich twoich próśb.
— H. Jackson Brown
7576 2e44
carmeloooove
"Był też moją ostoją, a zarazem moim przeciwieństwem- pasowaliśmy do siebie idealnie. Ja byłam impulsywna i uczuciowa, on- spokojny i mądry. Czułam się przy nim bezpiecznie zarówno psychicznie jak i fizycznie... i wiedziałam, ze mogę na nim polegać w każdej sytuacji."
— Casey Watson - "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
carmeloooove
9103 1ac2 500
Reposted fromitoweryou itoweryou viamdjg mdjg
carmeloooove
2907 974d 500
uświadomiłem sobie, że pewnego dnia umrę.
Reposted fromeazyi eazyi vianazwazdupy nazwazdupy
8496 fbd7 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viastefanson stefanson
carmeloooove
carmeloooove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl